Rideskoleundervisning

Formålet med HARK’s undervisningsplan er at højne undervisningen for at udvikle elevrytteren, samt at højne det generelle niveau i HARK’s rideskole. Det er HARK´s holdning, at alle elever både skal lære at håndtere heste og at ride på dem. Derfor består undervisningen af både teori og ridning. Der vil bl.a. blive undervist med udgangspunkt i DRF´s Ryttermærke 1 og 2, og der kan derfor forekomme enkelte perioder med teorilektioner, hvor elevrytteren ikke rider. Der er ligeledes mulighed for at tage Ryttermærke 3, 4 og 5. 

 

Sikkerhed på rideskolen har højeste prioritet, og derfor skal underviserens anvisninger til enhver tid følges. Det er påkrævet, at alle elever under 18år bærer hjelm ved al omgang med heste. Elever under 15 år må ikke befinde sig alene i boksene og spiltovene, hvis der ikke er en voksen til stede. Hvis der er en voksen til stede i opsadlingsområdet, er det tilladt at hente hestene og strigle dem, inden underviseren kommer. Elevryttere under 15 år må kun gå på folden i følge med en voksen. 

 

Alle elever og voksne på alle hold skal tage del i den fælles oprydning. Det kunne være opsamling af hestepærer, tømning af trillebøre, rengøring af toiletter eller fejning/rivning af spiltove/gangarealer m.m. 

 

HARK ønsker at fremme ridesporten ved at hæve niveauet i rideskolen, med den nødvendige viden om træning og hestevelfærd.

 

Ridning i Harridslev Rideklub foregår på eget ansvar, det anbefales at have mindst en fritidsulykkesforsikring. Rideklubben er i kraft af sit medlemskab af Dansk Rideforbund også forsikret i begrænset omfang – se evt. Dansk Rideforbunds hjemmeside: www.rideforbund.dk

 

 

Vi har i øget fokus på voksenridning og afholder nu voksen hold hver dag mandag- torsdag i de sene holdtimer, og er stolte af at på få måneder at udvide fra 1 hold til hele 20voksne motionister - både nybegyndere på 30 plus, samt tidligere ryttere - helt op til 60+.

Fællesnævneren er sjov motion og smil og forøgede ridefærdigheder -og DET er lykkedes.

 

Vores rideskole undervisning er opdelt i niveauer fra 1-5, afhæning af hvor erfaren rytteren er i ridningens kunst. 

Intro hold, niveau 1 

Krav til rytter:

Min. 3 år. Der skal være en forældre/hjælper til stede og stå for at sadle hesten op, hvis rytteren ikke selv kan. Ligeledes skal forældre/hjælpere trække hesten under ridningen, såfremt dette er nødvendigt. Underviseren underviser i opsadling som en del af undervisningen. Det forventes at rytteren deltager i DRF’s Intromærke 1 og 2 for at kunne rykke op til Niveau 2. 

Mål for holdet:

Intro holdet er en forløber til Niveau 2. Holdet skal motivere rytterne til at fortsætte i ridesporten. På miniholdet har vi masser af leg og hyggestunder med hesten. Målet er, at rytterne kommer til at føle sig trygge ved hestene. Eleverne lærer delvist selv at klargøre hesten. Under ridning øves der balance, koordination og styring af hesten. Øvelserne leges ind og kan foregå på jorden, såvel som på hesten.

Begynder Holdet, niveau 2

Krav til rytter:

Der skal være en forælder/hjælper til stede og stå for at sadle hesten op, hvis rytteren ikke selv kan. Ligeledes skal hjælperen trække hesten under ridningen, såfremt dette er nødvendigt. Underviseren underviser hjælperne i opsadling som en del af undervisningen.

Mål for holdet:

Begynder Holdet, niveau 2 er for dig som har gået på Intro Holdet eller aldrig har siddet på en hest før. På Begynder Holdet, niveau 2 lærer du de helt basale ting, såsom at give hesten grime på og trække med den. Du lærer at læse nogle af hestens signaler, så du ved, hvordan du skal opføre dig over for hesten. Du skal lære at strigle hesten korrekt, hvordan man sadler op og hvad det forskellige udstyr hedder. Målet med selve ridningen er at få så god balance og koordination, at man selv kan styre hesten rundt i skridt og trav på ridebanen. Man lærer de mest almindelige signaler og øvelser, såsom letridning, korrekt rytteropstiling, start, stop, dreje, 20 meter volte, slangegang, skråt igennem. På Niveau 1 er der en del teori, da du vil blive undervist i DRF´s ryttermærke 1, som er nødvendigt for at lære de mest basale ting. Ryttermærkeundervisning vil foregå om fredagen. 

Let Øvet, niveau 3

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

Mål for holdet:

Let Øvet, niveau 3 er for dig som har gået på Begynder Holdet, niveau 2 eller opfylder kravene for Let Øvet. På Let Øvet fortsætter man med balance og koordinationstræning. Målet er, at du lærer at styre hesten selv i skridt, trav og galop samt ride i letridning. Du lærer flere øvelser, som volte, tilbage og 8-tals øvelser, ligesom du bliver bedre til de øvelser, du har lært på Intro Holdet, niveau 1. Målet er, at man kan gennemføre øvelserne på LD niveau, som består af cirkelvolte 20m, skråt igennem og slangegang 2 buer. På Begynder Holdet, niveau 2, vil man blive undervist i DRF’s ryttermærke 2.

Let øvet, niveau 4

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

Mål for holdet:

Let øvet er for dig som har gået på Begynder, niveau 2 eller opfylder kravene for Let øvet. På Let øvet fortsætter man med balance- og koordinationstræning. Målet er, at eleven bliver mere sikker i at styre hesten i skridt, trav og galop, samt korrekt diagonal i letridning.

Derudover lærer man korrekt galop og at stille hesten. 

Målet er, at eleverne kan gennemføre øvelserne på LC niveau. (Cirkelvolte 20m, skråt igennem og slangegang på 2 buer)

Der er mulighed for at deltage i Ryttermærke 3.

Øvet, niveau 5

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

Mål for holdet:

Øvet er for dig som har gået på Let øvet eller opfylder kravene for Øvet. På Øvet fortsætter man med balance- og koordinationstræning. Målet er fortsat at give eleven mere rutine i det allerede lærte. Fokus vil i højere grad ligge på at højne den enkelte elevs niveau. Holdet vil ligeledes blive introduceret til spring, hvor korrekt teknik er i fokus.

Der er mulighed for at deltage i Ryttermærke 4 og 5. Det forventes at øvede, niveau 5 elever deltager som hjælper ved stævner, der afholdes på HARK, fordi det giver et godt indblik i stævnedeltagelse.

 

 

HARK gør opmærksom på, at en ridetime varer 45 minutter. Derudover skal der også lægges tid til både opsadling og afsadling, hvis ponyen/hesten ikke skal bruges efter endt session.

Derfor vil den faktiske tid i rideskolen udgøre ca. 90 minutter incl. ridetimen.

Vi gør opmærksom på at der altid skal være en voksen i følge med et barn, til hjælp med klargøring, trækning og opsamling af hestepærer HVER undervisningstime.

 

 

Rytterspire 3 -6år opstartshold

Første fredag i hver mdr fredage

kl 14.30 - 15.00

15-15.30

Undervisning 1x pr mdr

Roligt tillidsopbyggende samvær med heste og jævnaldrende børn, -tilvænning og fællesskab og dyrekendskab.

Vil du høre mere så sms på 40 54 26 44 -så kontakter vi dig

 

 

KÆPHESTEUNDERVISNIG

Lejlighedsvis afvikles også Horsemanship og Kæphesteundervisning -hold øje med facebook.

MED FORMÅL AT LÆRE REGLER I SPORTE,TEKNIK OG BALANCE OG HAVE EN HEST -MED JÆNALDRENDE BØRN OG DERES KÆPHESTEUNIVERS.

 

HORSEMANSHIP

Indrages i både holdtimer og enetimer med fokus på indlæring og forståelse på signaler og kropssprog

Ved interesse send mail på undervisning@hark.dk

 

SOME/BILLEDER OG VIDEO i undervisningen

Klubben hverver nye medlemmer via SOME, og derfor gør vi opmærksomme på,

at billeder taget klubbens martrikel bruges i forretningsøje på SOME,

og såfremt at hvis du ikke ønsker dette, bedes du  tages kontakt til mail@hark.dk.