DRF kæpheste cup

DRF Kæpheste Cup 2020/2021 - En turnering i kæphesteridning, aka. Hobby Horsing

Formålet med cuppen er at introducere børn og unge i alderen 4-16 år til ridesporten på en ny måde – og samlingspunktet er rideklubberne. Cuppen tager afsæt i kæphesteridning under ordnede forhold i DRF’s klubber.

DRF Kæpheste Cup løber fra marts 2020 til foråret 2021 og består af en række kvalifikationsstævner samt en stor finale, som afholdes i foråret 2021. Kvalifikationerne afholdes af klubber under DRF, og målet er, at der afholdes kvalifikationer i alle distrikter, så vi når så bredt ud som muligt.

Alle klubber kan afvikle max. 2 kvalifikationer pr. sæson, og disse kan med fordel afholdes i forbindelse med allerede planlagte ridestævner i klubberne.

Cuppen henvender sig til børn i alderen 4-16 år og deles op i tre aldersgrupper. Grupperne 8-12 år og 13-16 år kvalificerer sig til finalen på baggrund af flest point fra kvalifikationerne, hvor det er gennemsnittet af de to bedste resultater, der er gældende. Man skal desuden have deltaget i minimum 2 kvalifikationer. For den yngste gruppe, de 4-7-årige, er konkurrence elementet sekundært, og i denne gruppe opnås finalepladserne gennem lodtrækning.

DRF Kæpheste Cup afvikles i dressur, spring og ponygames. Klubben vælger selv, om den vil udbyde alle tre aktiviteter en blot en enkelt eller to. Kvalifikationerne kan afvikles både indendørs og udendørs.

BANESTØRRELSE:
Spring: 8 x 16 m.
Ponygames: 8 x 16 m.
Dressur: 8 x 16 m.

KVALIFIKATIONSRIDT:
Kvalifikationsridt afvikles i følgende:
Spring
Dressur
Ponygames

Indberetningsskema til kvalifikationsstævne(r) termin 2020/2021, klik her

ALDERS- & KLASSEINDDELING:
Spring: 
20 cm: 4-7 år
40 cm: 8-12 år
60 cm: 13-16 år

Dressur: 
LC: 4-7 år
MB: 8-12 år
Grand Prix: 13-16 år

Ponygames: 
Ponygames 1: 4-7 år
Ponygames 2: 8-12 år
Ponygames 3: 13-16 år

Kæphesteklasserne er inddelt i aldersgrupper. Disse skal respekteres og overholdes. Det er dog muligt at melde til i en højere aldersgruppe, end hvad man hører til i, men ikke en lavere.  

Man hører til i den pågældende aldersgruppe til og med det år man fylder hhv. 7 år, 12 år og 16 år.

 

INFO & VEJLEDNINGER:
Stævnet skal oprettes på DRF GO www.go.rideforbund.dk 
Vejledning til oprettelse af stævne, klik her
Startlister for kvalifikationer kan oprettes via www.online.equipe.com
Resultater for kvalifikation skal indberettes til bredde@rideforbund.dk via resultatskemaer, klik her
Vejledning til tilmelding til kæphestestævner, klik her

Se regler for afvikling af kæpheste-disciplinerne her

ROSETTER OG DIPLOMER:

Alle deltagere modtager en roset til kvalifikationerne, samt både et diplom og en roset til finalen.

Vi anbefaler at prisen for deltagelse i DRF Kæpheste Cup er kr. 40,- men det står klubben frit for. 

DOMMERE:
Der stilles ingen krav til dommerstatus til aktiviteterne. Dansk Ride Forbund udfærdiger dommer vejledninger som de respektive dommere skal følge. Der opfordres til, at alle dommere er over 18 år.

FINALEN:

Finalen afvikles i foråret 2021.


Antal finaledeltagere:
- Spring 20 cm (4-7 år): 30 pladser (lodtrækning) 
- Spring 40 cm (8- 12 år): 60 pladser
- Spring 60 cm (13-16 år): 60 pladser
- Dressur LC: 30 pladser (lodtrækning)
- Dressur MB: 60 pladser 
- Dressur Grand Prix: 60 pladser
- Ponygames 1: 30 pladser
- Ponygames 2: 60 pladser
- Ponygames 3: 60 pladser

 

PRÆMIER:
Der uddeles flotte finalerosetter til alle finaledeltagere samt ærespræmier til vinderne.