Selv-springning og løsspringning regler

Regelsæt for springning i HARK generelt: (Inde og ude)

Det er et krav, at du er medlem af HARK og har facilitetskort/dagskort.

Du skal have en person over 18 år til stede, hvis rytteren er under 18 år af sikkerhedsmæssige årsager. Vi anbefaler, ligeledes rytter over 18 år, at have en person med når der springes.

Ryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest og vi ser gerne at ryttere over 18 år også rider med sikkerhedsvest.

Alle ryttere skal bære godkendt ridehjelm.

Der er kun tilladt med kombination af spring for ryttere, der som minimum springer på LB- niveau til undervisning eller stævner.

Alt springning foregår på eget ansvar. Klubben har ingen forsikring der dækker rideulykker. Sørg for at have tegnet en fritidsulykke - forsikring i dit forsikringsselskab .

Det er ikke tilladt for parter at selvspring.

Husk at opsamle gødning fra banerne og tøm trillebøren på møddingen hvis den er fyldt. Møddingen findes bag den lille ridehal og elevfoldene. 

 

Selv-springning foregår:

I vintersæsonen:

I den store ridehal hver søndag mellem 14 – 17.

Hallen er ikke lukket for andre brugere, så vis hensyn til hinanden, bunden, materialerne og brug riven foran og bagved springene.

Selv-springning kordineres via Facebookgruppen: Springning i HARK torsdag og søndag.

Der må også selv-springes torsdag, hvis der ikke undervises.

Max 6 spring i forbindelse med selv-springning indendørs.

Springene placeres så de ikke generer øvrige ryttere, dvs. indenfor hovslaget og samlet på et sted

Efter brug skal alle spring sættes pænt på plads under dommertårnet, bommene på holderne langs barrieren og bomholderne/ sikkerhedsholdere i kasserne dertil. Der udlignes huller med rive.

Går der noget i stykker, skal der straks skrives til formand@hark.dk, med info om skaden.

 

I sommersæsonen:

Udendørs springbane er til fri afbenyttelse uden for undervisning. Det vil også sige, at hvis elevundervisningen foregår udendørs på opvarmningsbanen, kan springbanen ikke benyttes i dette tidsrum af sikkerhedsmæssige årsager.

Springene efterlades opsat med alle bomme over jorden, så de ikke rådner.

Bruges der bomme til bomarbejde, ligges de tilbage på bomvognen efter brug.

Bomholderne / sikkerhedsholderne skal ligge i kasserne dertil og ikke på jorden ved springene.

Går der noget i stykker, skal der straks skrives til formand@hark.dk, med info om skaden.

 

Løsspringning foregår:

Aftales via Facebookgruppen: Springning i HARK torsdag og søndag. Og informeres til bestyrelsen på formand@hark.dk min 2 dage inden.

Der afspærres foran spejlene, af sikkerhedsmæssige hensyn.

Der løsspringes max 2 heste ad gangen.

Der udlignes huller med riven efter løsspringning.

Vejledning i løsspringningsafstande ses her