SPONSORMULIGHEDER

Alle sponsorater er mulige, kun fantasien sætter grænser!

Alle spørgsmål vedrørende sponsoraftaler bedes rettet til sponsor@hark.dk

 

Angående opstilling af reklameskilt i:

Ny ridehal 22x64m. 

Blå ridehal 20x40m. 

 

Etablering kan ske ud fra to af nedenstående muligheder:

1) Virksomheden foranlediger tydeligt farvelagt logo og tekst til foreningen jf. vores foreskrifter, og foreningen sørger for fremstilling og opsætning af skilt. Omkostninger ifbm. fremstilling og montering afregnes ved 1. opkrævning

 

2) Foreningen anskaffer en 3mm ibond plade i størrelsen jf. skiltevalg , og stiller til rådighed for virksomheden. Ligeledes sørger foreningen for opsætning af skilt. Virksomheden afholder alle omkostninger ifbm. fremstilling af skilt. Virksomheden leverer skilt til foreningen til opsætning.

 

Prisen for aftalte reklameskilt afregnes på følgende måde.

1 års kontrakt kr. 2.500 pr. år for skilt 1500x3050mm

1 års kontrakt kr. 1.500 pr. år for skilt 1000x2000mm

3 års kontrakt kr. 1.300 pr. år for skilt 1000x2000mm - 2.300 pr år for 3års kontrakt 1500x3050mm

5 års kontrakt kr. 1.000 pr. år for skilt 1000x2000mm - 2.000 pr år for 5års kontrakt 1500x3050mm?

 

Sponsor-spring

 

Kun logo på hjemmesiden + link:
Spørg efter pris 

Bande reklame på springopvisningsbanen: 
600 kr. pr. løbende meter årligt.

Sponsorgaver: 
Evt. til stævner og diverse arrangementer. 
Evt. gaver med firmalogo, pokaler, rideudstyr, mad, inventar m.m.

Alle sponsorer vil være synlige på klubbens facebookside i forbindelse med stævneaktivitet.