Regler for brug af ridehaller og udendørsbaner

Regler for brug af ridehaller og udendørsbaner

Generelt:

- Du skal have medlemskab til Harridslev Rideklub og have facilitetskort, for at benytte klubbens faciliteter.

- Vis hensyn – specielt til ungheste og uøvede.

- Alle skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

- Der skal rides med ridestøvler eller -sko og leggins, når man rider de urutinerede og unge heste. I elevskolen er det som minimum en sko med en lille hæl.

- Du må ikke benytte mobil under ridning.

- Fastgør dig aldrig til hesten / ponyen.

- Du må aldrig rykke / flå / save hesten i munden med biddet.

- Ingen overdreven brug af hjælpemidler (fx pisk) på klubbens område.

- Vis gensidigt hensyn til dem, der modtager undervisning.

- Undgå at ride med musik i øerne, når der er flere i ridehallerne / banerne.

- Der rides altid med et godkendt hovedtøj (se DRF reglement). Dog kan reglen fraviges når man træner horsemanship alene i den lille ridehal. Her skal unge under 18 år dog være under opsyn af voksen.

- Opsadel hesten / ponyen ved traileren eller i opsadlingsområdet og ikke på ridebanen.

- Indendørs er der i henhold til lovgivning rygeforbud. Udendørs må der ikke ryges til hest på Harridslev Rideklubs areal.

 

Hvem er på banen:

- Banen i ridehallen er kun for ryttere (evt. m/trækker) og undervisere, der arbejder med hesten. Andre opholder sig i ro på tilskuerpladserne.

- Rid altid venstre mod venstre.

- Op- og afsidning sker i midten af en cirkelvolte eller ved opstigningsskamlen i hjørnet af banen.

 

Longering:

- Longering i hallerne er kun tilladt, hvis du er alene, med samtykke fra de andre ryttere i hallen, ellers benyt opvarmningsbanen ved springbanen.

- Longering med andre i hallen foregår med gensidig hensyntagen.

- Longering skal være i kontrol, det er fx ikke tilladt at lade hesten / ponyen galoppere ukontrolleret rundt.

- Lap evt. huller longeringsspor i bunden når du er færdig, så bunden også er jævn til andre.

- Det er forbudt at longere på den udendørs dressurbane.

- Benyt venligst opvarmningsbanen ved springbanen til longering eller arbejde over bomme i longe.

 

Løse heste:

- Ingen løse heste / ponyer i hallerne. Med undtagelse af ved løsspringning eller i forbindelse med nytårsnat, hvor elevhestene overnatter inde.

 

Opsamling af gødning:

- Klubbens fiberbunde bliver ødelagt af uopsamlet lort.

- Rytteren på hesten / ponyen, eller dennes hjælper, er ansvarlig for opsamling af lort både inde og ude, så hurtigt som muligt efter den har skidt.

- Rid ”udenom” evt. hestelort, der endnu ikke er fjernet.

- Det er et fælles ansvar at tømme trillebøren på møddingen. Møddingen ligger bag den lille ridehal og elevfolden.

 

Lys i hallerne:

- Vi vil gerne spare penge på strøm, så tænd kun lys hvis der er behov for det.

 

Springning, løsspringning og bomarbejde:

- Springundervisning foregår torsdag aften. I undervisningstidsrummet er hallen lukket for andre brugere.

- Torsdage hvor der ikke undervises og søndage mellem kl. 14 – 17, er der mulighed for selv-springning. Se regler herom på hjemmesiden.

- Løsspringning foregår søndage mellem kl 14 – 17 og kordineres via facebookgruppen: Springning i HARK torsdag og søndag. Se regler herom på hjemmesiden.

- Bomarbejde er tilladt hvis det ikke generer andre ryttere.

 

Jordarbejde / miljøtræning / horsemanship af heste:

- Foregår kun i den lille ridehal, når der ikke foregår elevundervisning.

- Udstyr forefindes under rytterstuen. Må gerne lånes, men ryd op efter dig.

Ryd op efter dig og overhold reglerne, så det er rart for alle at bruge banerne i HARK.